NHG verwacht pas over een jaar of twee
verliesdeclaraties om energie en inflatie

De prijzen voor gas en stroom zijn sky high. Betalingsproblemen liggen daardoor op de loer. Met welk scenario houdt Nationale Hypotheek Garantie (NHG) rekening? Arthur van de Woestijne, manager Dienstverlening – Operations, Service Center en IT, denkt dat het nog twee tot drie jaar duurt totdat de hoge energieprijzen verliesdeclaraties tot gevolg hebben. "Tot die tijd zitten wij natuurlijk niet stil." Vanaf de jaarwisseling verwacht NHG meer meldingen van betalingsproblemen bij hypotheekverstrekkers. "Samen proberen wij nu al oplossingen te vinden om erger te voorkomen.”

Heeft NHG er zicht op hoeveel woningeigenaren in de problemen komen met de betaling van de hypotheek als gevolg van de hoge energieprijzen?

“We zien nog geen opvallende stijging van achterstanden op hypotheken. Vanaf de jaarwisseling verwachten wij wel meer meldingen van betalingsproblemen bij hypotheekverstrekkers. Betaalproblemen worden niet alleen veroorzaakt door de grote stijging van energielasten. Er is sprake van een brede inflatie, die direct in de portemonnee wordt gevoeld. Veel mensen ervaren bijvoorbeeld al problemen door de gestegen kosten van dagelijkse levensbehoeften. Uit FNV-onderzoek blijkt dat 63 procent van de ondervraagden het financieel krap heeft. Het Nibud meldde onlangs dat naar verwachting één op de drie huishoudens worstelt met het rondkrijgen van hun begroting. Om welke aantallen en bedragen het gaat, kunnen wij nog niet kwantificeren. We verwachten dat bij blijvende of toenemende inflatie en hoge energielasten meer betalingsproblemen ontstaan. De NHG-portefeuille bevat een groot aandeel lage en middeninkomens en juist deze groepen worden harder geraakt door inflatie en hoge energielasten.”

Welke rol speelt NHG om betalingsproblemen als gevolg van hoge energieprijzen te voorkomen?

“NHG heeft helaas geen invloed op hoge energieprijzen. Wel zijn we al jaren actief in het stimuleren van verduurzaming. Dat doen we onder meer door voorlichting op onze website en online kanalen. In 2018 hebben we het Energiebespaarbudget ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om tot 6 procent bovenop de woningwaarde te lenen. Tegelijkertijd zijn we continu in overleg met marktpartijen om te zoeken naar oplossingen om woningeigenaren beter te kunnen ondersteunen en ontzorgen bij de verduurzaming van de eigen woning. Zo zijn we in een vergevorderd stadium om kleine VvE’s betere mogelijkheden te bieden om te verduurzamen. Tevens onderzoeken we hoe groot de betaalbaarheidsproblematiek is bij mensen met een woning met een slecht energielabel en een krappe beurs. Hiervoor willen we oplossingen zoeken samen met onze ketenpartners. Om woningbehoud bij betaalproblemen te kunnen realiseren bieden wij geldverstrekkers diverse mogelijkheden om klanten te helpen door verschillende instrumenten in te zetten of de lening aan te passen. Samen ontwikkelen we continu deze mogelijkheden door en breiden we ze uit. Het doel hierbij is altijd een duurzame en verantwoorde woonfinanciering.”

‘Momenteel zit er veel overwaarde in woningen, waardoor er weinig verliesdeclaraties zijn’

Verwachten jullie te maken te krijgen met meer verliesdeclaraties als gevolg van hoge energieprijzen?

“Niet op korte termijn, maar mogelijk wel over twee tot drie jaar. Momenteel zit er veel overwaarde in woningen, waardoor er in het algemeen al weinig verliesdeclaraties zijn. Voordat sprake is van een declaratie, zit er in de praktijk veel tijd tussen de eerste betaalachterstand, het daarop volgende beheertraject en eventueel uiteindelijk een verkoop van de woning met verlies.”

Komen verliesdeclaraties voor vergoeding in aanmerking wanneer hoge energieprijzen de oorzaak zijn voor betalingsproblemen?

“Alle klanten met een NHG-hypotheek kunnen rekenen op het vangnet van NHG. Dat houdt concreet in dat wanneer zij buiten hun eigen schuld om in betalingsproblemen raken, woningbehoud niet mogelijk is en de woning uiteindelijk met een verlies moet worden verkocht, er een beroep op de borgstelling kan worden gedaan. Zo kan een restschuld voorkomen worden.”