Zo werkt de Verduurzamingshypotheek van a.s.r.

Extra budget voor verduurzaming meefinancieren met de hypotheek

Door de hoge en onzekere energieprijzen is het verduurzamen van de woning een hot topic. Het afsluiten of oversluiten van een hypotheek is hét moment om een extra budget te regelen voor verduurzaming van de woning. De maandlasten voor dit extra leningdeel kan uw klant meestal wegstrepen tegen de besparing die de verduurzaming oplevert op de energierekening. Neem verduurzaming dus altijd mee voor een compleet hypotheekadvies.

  

Voor het verduurzamen van het huis kan uw klant een extra bedrag lenen boven op de maximale hypotheek. Deze hogere lening is alleen verantwoord als dit bedrag wordt besteed aan maatregelen die de energierekening en dus de woonlasten verlagen. Daarom ligt wettelijk vast welke energiebesparende maatregelen kunnen worden betaald met het geld van een speciale verduurzamingslening. Bij a.s.r. kan onder de volgende voorwaarden een hoger bedrag worden geleend:

 • Boven het maximale bedrag op basis van het inkomen
  Is het (gezamenlijk) jaarinkomen minimaal € 33.000? Dan mag uw klant voor verduurzaming tot € 9.000 extra lenen boven op de maximale nieuwe lening op basis van het inkomen. Klanten die aan deze voorwaarde voldoen, krijgen bij de reguliere WelThuis hypotheek van a.s.r. standaard een Verduurzamingshypotheek van € 9.000 aangeboden bij het renteaanbod. Zij hoeven dit alleen maar aan te kruisen. Klanten die een nieuwbouwhuis kopen of een appartement of kiezen voor de Startershypotheek van a.s.r., krijgen deze optie niet bij het renteaanbod aangeboden. Zij kunnen wel een Verduurzamingshypotheek aanvragen als zij dit direct doen bij het indienen van hun hypotheekaanvraag.
   
 • Meer lenen dan de waarde van de woning
  Voor energiebesparende maatregelen mag uw klant tot 6% meer lenen dan de marktwaarde van de woning. Voor de Verduurzamingshypotheek gelden daarbij de volgende voorwaarden:
  • Het maximale bedrag dat uw klant met de Verduurzamingshypotheek kan lenen is €25.000. Voor het bedrag boven de €25.000 gelden de voorwaarden en het rentetarief van de WelThuis hypotheek
  • De totale lening is niet hoger dan 106% van de marktwaarde van de woning.
  • Het totale hypotheekbedrag moet wel passen binnen de inkomenstoets.
Verduurzamen huis

Deze energiebesparende maatregelen kunnen worden betaald met een Verduurzamingshypotheek, Energie Bespaar Budget of Energie Besparende Voorzieningen. 

Nationale Hypotheekgarantie
Extra geld lenen voor energiebesparende maatregelen kan in 2022 onder de volgende voorwaarden met Nationale Hypotheek Garantie:

 • De totale lening is niet hoger dan 106% van de waarde van je woning.
 • De lening zonder verduurzamingshypotheek niet hoger is dan €355.000
 • De lening mét verduurzamingshypotheek is niet hoger is dan €376.300
 • Nationale Hypotheek Garantie biedt een vangnet als je de hypotheek door bepaalde omstandigheden niet meer kunt betalen. Je betaalt daarvoor 0,6% premie aan NHG over de hele hypotheek, dus ook over de Verduurzamingshypotheek.

Voorwaarden van de Verduurzamingshypotheek

Voor de Verduurzamingshypotheek hanteert a.s.r. een speciaal laag rentetarief en het bedrag van dit leningdeel is niet van invloed op de hoogte van de risicoklasse. Om de Verduurzamingshypotheek aan te vragen, is geen offerte of verbouwplan nodig. Het bedrag staat gedurende 2 jaar klaar in een apart verduurzamingsdepot. De rentevergoeding voor het bedrag dat in depot staat is even hoog als de rente die de klant betaalt. Uw klant begint wel direct met aflossen. De looptijd van de Verduurzamingshypotheek is altijd 15 jaar. Is na 2 jaar niet al het geld van de Verduurzamingshypotheek opgenomen? Dan vervalt dat deel van de lening automatisch. Eventueel te veel betaalde aflossingen worden dan op de rekening van de klant teruggestort. Gebruikt uw klant het geld van de Verduurzamingshypotheek helemaal niet? Dan heeft het uw klant dus per saldo niets gekost.

Andere mogelijkheden
Behalve de Verduurzamingshypotheek kan bij a.s.r. ook een Energie Bespaar Budget of Energie Besparende Voorzieningen worden aangevraagd. Bijvoorbeeld als uw klant meer nodig heeft dan €25.000 of liever kiest voor een looptijd van 30 jaar. Voor deze energiebesparingsleningen gelden de reguliere hypotheektarieven, terwijl de Verduurzamingshypotheek een speciaal laag rentetarief heeft.

De video hieronder zet alles nog eens op een rij:

Dit artikel is gesponsord door a.s.r.