AOV

Radi AOV:

'Verplichte AOV vraagt om nog meer goede adviseurs'

Vakorganisatie Radi AOV is eerder dit jaar gelanceerd. Als onderdeel van Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (Radi) willen de initiatiefnemers invulling geven aan de behoefte bij AOV-adviseurs om hun krachten te bundelen. Annemieke Postema van de AOVdokter is een van die initiatiefnemers en beantwoordt enkele vragen.

 

Hoe ontstond de behoefte aan een vakorganisatie voor AOV-adviseurs?

“Bij enkele adviseurs. Pensioenadviseurs en hypotheekadviseurs hebben bijvoorbeeld al een vereniging, maar voor AOV-adviseurs was er eigenlijk niks. Zo’n vier jaar geleden besloten een paar adviseurs zich te gaan verenigen. Zo kunnen we samen nadenken over allerlei zaken die spelen. Veel gaat over hoe je het beste doet voor je klant, maar we gaan ook de bedrijfsmatige kant belichten. Dus we willen alles wat met het AOV-advies te maken heeft zo breed mogelijk aanpakken.”

Doen andere brancheverenigingen hier dan onvoldoende aan?

“Ja. We hebben met allerlei organisaties, waaronder Adfiz, gesproken. Bij Adfiz is er te weinig kennis over het specifieke vakgebied van AOV. Niet alle advieskantoren doen iets op AOV-gebied.  Bovendien heeft Adfiz een heleboel andere belangen te behartigen. Maar we sluiten een samenwerking in de toekomst niet uit, want uiteindelijk hebben we wel allemaal hetzelfde belang. Daarnaast is er nog de NVIA (Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs), maar die houden zich enkel bezig met collectief inkomen.”

Wat is het doel van Radi AOV?

“Kennis en informatie overdragen, belangenbehartiging en de markt bij elkaar brengen als het gaat om alles wat met AOV te maken heeft. Dus ook schenkkringen, crowdsurance of andere alternatieve oplossingen. We denken dat een goede adviseur al die alternatieven kent en meeneemt in het advies. We willen graag iedereen uit de hele keten aan elkaar verbinden. Dat kunnen adviseurs zijn, maar ook andere medewerkers van advieskantoren, verzekeraars, arbeidsdeskundigen, softwareleveranciers enzovoorts.”

Hoe zijn de reacties?

“Iedereen die we erover spreken, is razend enthousiast. We hebben contact met bijna alle AOV-verzekeraars. Ook zij zien dat een vakorganisatie voor AOV-adviseurs hard nodig is en zijn allemaal blij dat die er nu is. Er zijn goede AOV-adviseurs, maar het zijn er eigenlijk te weinig. Als iedereen straks advies wil vanwege de verplichte AOV, redden we het niet met de paar honderd die er nu zijn. Daarnaast kunnen verzekeraars adviseurs doorverwijzen naar Radi AOV om bijvoorbeeld opleidingen te volgen en kunnen ze ons als klankbord gebruiken.”