Allianz

Ondernemer Danny van Zoeren vertelt in de campagne van Allianz over zijn ambities als zeilmaker en eigenaar van Zeilmakerij Go Nautic

Allianz onderstreept belang beoordeling op zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid

‘AOV zonder taakverschuiving doet recht aan de verwachtingen’

“Een transportondernemer die de helft van zijn tijd zelf een vrachtwagen bestuurt, hoeft bij rugklachten voor die 50% geen andere taken te vervullen en ontvangt gewoon zijn uitkering”, illustreren Patrick van Loosbroek en John de Jong van Allianz. De verzekeraar hanteert namelijk het zuivere beroepscriterium en hoopt daarmee de dekkingsgraad te verhogen.

Bij de meeste AOV-producten in de markt zou de uitkering verlaagd of geweigerd kunnen worden, als de ondernemer andere taken kan uitvoeren. Deze taakverschuiving past echter niet bij de verwachtingen van zelfstandig ondernemers. Om ondernemers te overtuigen speelt Allianz met een nieuw AOV-aanbod in op hun behoeftes. 

Dekkingsgraad vergroten

Met 25% is de penetratiegraad van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onder ondernemers laag. Neem je alternatieven als fondsen en eigen buffers mee in het plaatje, dan is nog altijd 70% niet gedekt. Van Loosbroek, Manager Salesdesk Retail Life & Income: “Die lage verzekeringsgraad maakt AOV een maatschappelijk thema en het is begrijpelijk dat er wordt nagedacht over een verplichte variant.” 
Toch is het draagvlak voor een verplichte verzekering nog altijd gering. Ook is de oplossing voor de uitvoering nog niet in zicht. Met goed advies en producten die zelfstandig ondernemers echt helpen, kan de branche het verschil maken.

‘Preventie: geen wassen neus’

Lagere premie, betere dekking

Daarvoor is het nodig om ondernemers bewust te maken van hun risico’s én de grote keuze die ze hebben. “Werknemers hebben die keuze niet. Verder is voor veel ondernemers de jaarpremie lager dan voor werknemers met een verplichte verzekering”, zegt Van Loosbroek. 
“Bovendien is de dekking van de AOV voor ondernemers veel beter. In ieder geval als de ondernemer kiest voor een sommenverzekering op maat. En als de verzekeraar, zoals wij, uitkeert op basis van zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid”, vult De Jong, Value Proposition Manager Retail Life, aan. 

Whitecollars hebben hoogste dekkingsgraad

Op basis van gesprekken met inkomensadviseurs heeft de verzekeraar het productassortiment vereenvoudigd en vernieuwd. Allianz Absoluut AOV biedt dekking voor alle zelfstandig ondernemers met zowel fysiek zwaar als licht werk. En omdat whitecollars – ondernemers met beroepsgroepklasse 1 – nu veruit de grootste doelgroep vormen, heeft Allianz voor hen Allianz Summum AOV ontwikkeld. “Omdat hierin ook aanvullende kosten zijn verzekerd, kunnen bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten en advocaten hun praktijkkosten blijven financieren en zo hun praktijk voortzetten”, aldus Van Loosbroek.

‘Een lagere drempel voor overstappen biedt advieskansen’

De Jong: “Ook hebben we het oversluiten makkelijk gemaakt, door geen uitgebreide gezondheidsverklaring te vragen. Een korte verklaring is voldoende. Vergelijk het met het jaarlijks oversluiten van de zorgverzekering. Een uitgebreide medische acceptatie is een hoge drempel en zo kan het gebeuren dat mensen jaar in jaar uit te veel premie betalen. Een lagere drempel voor overstappen biedt dan ook advieskansen.” 

Preventie: geen wassen neus

Een van de redenen dat een AOV voor ondernemers goedkoper is dan de werknemersverzekering, is dat ondernemers zich minder snel ziekmelden. Een toenemend risico voor ondernemers is wel dat een hoge werkdruk, zorgen over energieprijzen en personeelstekorten onopgemerkt veranderen in structurele stress en mogelijk psychische klachten. 
Daarom biedt de verzekeraar in samenwerking met MentaVitalis gratis coaching aan, voor de verzekerde én gezinsleden. De Jong zegt: “Mensen worden echt op weg geholpen. Wij weten uit de feedback van MentaVitalis dat ondernemers die gebruik maken van hun diensten, niet zijn omgevallen. Die ondernemers blijven voor ons natuurlijk anoniem.” 

John de Jong, Allianz

John de Jong: “Met een sommenverzekering op maat en een zuivere beroeps-AOV is de dekking voor ondernemers veel beter dan voor werknemers.”

Patrick van Loosbroek, Allianz

Patrick van Loosbroek: “In onze verzekering voor ‘whitecollars’ zijn aanvullende kosten verzekerd, zodat bijvoorbeeld artsen en advocaten hun praktijk kunnen blijven financieren.”

Neem vooroordelen weg

Van Loosbroek erkent dat het moeilijk blijft om drukke ondernemers te bereiken. Het hardnekkige vooroordeel over de hoogte van premies vormt een extra uitdaging. Er ligt een belangrijke taak voor de adviseurs om die vooroordelen weg te nemen en klanten bewust te maken van het nut van een AOV. “Wij dragen daar natuurlijk ook aan bij. Zo organiseren wij voor adviseurs workshops, waarin we objectief kennis delen over AOV. Onze eigen medisch adviseur is een van de trainers en neemt de adviseurs mee in het proces van medische acceptatie.”
De Jong: “We voeren momenteel ook een AOV-campagne. Onder andere met video’s van zelfstandig ondernemers die praten over hun werk, hun grenzeloze ambities én waarom ze een AOV hebben.” De verzekeraar wil met de campagne bewustzijn creëren en laat zien een volwassen speler in de markt te zijn. Nu al is Allianz goed voor een substantieel aandeel in de nieuwe aanvragen.

Duurzaamheid als gespreksonderwerp 

De aandacht van Allianz voor AOV is onlosmakelijk verbonden met de ambitie om mensen te beschermen. Dit komt ook tot uiting in het duurzaamheidsbeleid van de verzekeraar, die al jaren sectorleider is in de Dow Jones Sustainability Index. Speelt duurzaamheid een rol in de keuze voor een AOV? De Jong: “Absoluut. Adviseurs merken dat ondernemers dat echt belangrijk vinden en zelfs bereid zijn daar wat meer premie voor te betalen.”
Van Loosbroek: “Geen taakverschuiving, eenvoudig oversluiten, lagere premies, preventie én duurzaamheid. Adviseurs hebben echt iets te bieden in hun gesprek met klanten. Alle reden dus om samen iets te doen aan die veel te lage en maatschappelijk zorgwekkende dekkingsgraad!”

Dit artikel is gesponsord door Allianz