Column

Het risico van ChatGPT

Er is veel te doen over het nieuwe softwareprogramma, ChatGPT. Maar wat is het nu precies en wat betekent dit voor de verzekeringssector?

ChatGPT is volgens de Radboud Universiteit een kunstmatige intelligentie, die snelle, goed geformuleerde antwoorden op uiteenlopende soorten vragen biedt. De chatbot is gebaseerd op het grote taalmodel GPT-3 van OpenAI en is 'getraind' om dialogen te voeren met een menselijke gebruiker, zoals het beantwoorden van vragen en samenstellen van zinnen.

Waarom is er veel discussie over ChatGPT?

ChatGPT is een relatief nieuwe technologie die de manier waarop mensen communiceren via chatbots en messaging-platforms radicaal verandert. Het biedt een manier om interactieve, in realtime gegenereerde antwoorden te geven op vragen die gebruikers stellen via tekst of spraak. De technologie wordt gezien als een mogelijke oplossing voor de kloof tussen wat mensen en computers kunnen begrijpen en is daarom onderwerp van veel discussie. Er is veel discussie over de voordelen en risico's van ChatGPT, zoals de mogelijke impact op privacy, vrijheid van meningsuiting en ethische normen.

‘De technologie wordt gezien als een mogelijke oplossing voor de kloof tussen wat mensen en computers kunnen begrijpen en is daarom onderwerp van veel discussie’

Zijn er risico's verbonden aan het gebruik van ChatGPT?

Ja, er zijn enkele risico's verbonden aan het gebruik van ChatGPT. Ten eerste kan het gebruik van ChatGPT leiden tot het onbevoegd verzamelen van persoonlijke informatie van gebruikers. Bovendien kan er, zelfs als alle beveiligingsmaatregelen goed worden gevolgd, nog steeds een bepaald risico bestaan dat kwaadwillenden erin slagen informatie te stelen. Daarnaast kan het gebruik van ChatGPT ook leiden tot infecties met malware, als gebruikers niet voorzichtig zijn met het downloaden van bestanden van het internet.

Wat betekent ChatGPT voor de verzekeringssector?

ChatGPT is een chatbot-platform voor de verzekeringssector dat bedrijven helpt bij het verbeteren van de klantinteractie. Het platform biedt een eenvoudige manier om klanten te helpen bij het vinden van informatie over verzekeringspolissen, serviceverlening en klantenservice. ChatGPT biedt ook automatische antwoordopties, waarmee klanten sneller worden geholpen. Het platform stelt verzekeringsbedrijven ook in staat om klantgegevens te verzamelen en te analyseren om de klanttevredenheid te verbeteren.

‘Het platform biedt een eenvoudige manier om klanten te helpen bij het vinden van informatie over verzekeringspolissen, serviceverlening en klantenservice’

Kortom, ChatGPT heeft interessante voordelen voor de klantinteractie, maar er kleven ook behoorlijk wat risico’s aan. Voor verzekeringsprofessionals een ontwikkeling om kritisch maar met open mind naar te kijken. Voor mij als blogger voor AMweb een makkelijke manier om een blog te schrijven. De drie centrale vragen in dit stuk zijn namelijk volledig gegenereerd via ChatGPT, binnen een paar minuten.

Fred de Jong

Fred de Jong is expert op het terrein van de financiële adviesmarkt