Zelfrijdende auto

Onderzoek AM:

zelfrijdende auto tempert schadelast

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) hebben grote invloed op de op schadelast van autoverzekeraars. In positieve zin. Die verwachting hebben vier op de vijf deelnemers aan het onderzoek dat Miles Research recent heeft gehouden in samenwerking met AM.

In opdracht van AM werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de belangrijkste thema’s voor de branche: mobiliteit, duurzaamheid, vitaliteit en digitalisering.

Minder uitkering nodig

Maar liefst 81 procent van de respondenten denkt dat minder hoeft te worden uitgekeerd op de lange termijn; 54 procent verwacht dat dit al op korte termijn het geval is. Zelfrijdende auto’s en de toetreding van bigtechbedrijven hebben naar verwachting de meeste impact op de autoverzekeringsmarkt, stijgende brandstofprijzen, private lease en deelauto’s minder. Al zegt toch nog eenderde dat deze (zeer) veel impact hebben.

Autobezit gaat dalen

“Ik verwacht dat de jongere generatie hier veel meer gebruik van gaat maken, waardoor het autobezit gemiddeld flink gaat dalen”, antwoordt een onderzoeksdeelnemer op de vraag of hij kan toelichten waarom hij denkt dat deelauto’s de komende jaren (zeer) veel impact hebben op de markt van autoverzekeringen. “Verschuiving van bezit naar gebruik zorgt voor meer deelauto’s; daarom is een andere manier van verzekeren nodig”, zegt een ander in een toelichting. En weer een ander: “Het risicoprofiel verandert met meer rijders.”

Autofabrikanten in verzekeringen?

Meer dan de helft van de respondenten verwacht dat bigtechbedrijven over een jaar of vijf  verzekeringen verkopen. Daarnaast geeft 54 procent aan te verwachten dat ook autofabrikanten verzekeringen aan de man brengen. Bij verzekeraars is dit percentage 59 procent. Het onderzoek is overigens gehouden toen nog niet bekend was dat zonneautofabrikant Lightyear verzekeringen gaat aanbieden. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat verzekeraars de rol van risicodrager hebben (90%).

Geen particuliere autoverzekeringen meer?

De verkoop van verzekeringen is dus verspreid over verschillende partijen, maar volgens driekwart ligt dit bij het intermediair. Eén op de vijf deelnemers aan het onderzoek verwacht dat verzekeraars/intermediair over twintig jaar geen particuliere autoverzekeringen meer verkopen.

logo miles research

Meer lezen over het onderzoek?

AMweb publiceerde eerder over de resultaten van het uitgebreide onderzoek dat Miles Research heeft uitgevoerd. Ga naar AMweb om te lezen over de uitkomsten op het terrein van digitalisering, vitaliteit en duurzaamheid.