Yasin Chalabi (Hiscox):

‘Wij bieden beroepsaansprakelijkheids-verzekering voor de ICT-sector’

Verzekeraar Hiscox biedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die is toegesneden op de ICT-sector. Maar waarom zou een adviseur zijn klant zo’n verzekering aanraden? Manager zakelijke verzekeringen Yasin Chalabi draagt argumenten aan. 

Yasin Chalabi

Manager zakelijke verzekeringen Yasin Chalabi.

Yasin is al vanaf het begin betrokken bij het ontwikkelen van verzekeringen voor de sector Technologie, Media en Telecom (TMT). “Voor elk van drie groepen hebben wij verzekeringen met eigen voorwaarden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is daar een voorbeeld van. Maar we krijgen regelmatig de vraag wat het verschil is met de aansprakelijkheidsverzekering die veel ondernemers al hebben. Het antwoord is eenvoudig: die verzekeringen dekken privéaansprakelijkheid of bedrijfsaansprakelijkheid. Maar de schade die ontstaat als een opdrachtgever je vanwege je werk aansprakelijk stelt, valt er niet onder. Bijvoorbeeld vanwege contractbreuk of schending van intellectueel eigendom.”

Contractbreuk

Zo’n twee derde van de schadeclaims die Hiscox ontvangt, heeft betrekking op contractbreuk. Dat is, eenvoudig gezegd, de situatie waarin één partij vindt dat de andere partij niet voldoet niet aan hetgeen waarvoor is getekend. Yasin: “Ondernemers timmeren hun algemene voorwaarden vaak dicht, zodat ze op papier volledig zijn gevrijwaard voor contractbreukclaims. Maar dat is risicovol, want rechters schuiven dergelijke voorwaarden opvallend vaak als onredelijk bezwarend terzijde.” ICT is bij uitstek een sector waarin contractbreuk kan optreden, door tijdsdruk en complexiteit.

Genoeg reden voor verzekeringsadviseurs om hun cliënt te wijzen op de juiste dekking, vindt Yasin. “Er heerst een voedingsbodem voor vergissingen, fouten, gemiste deadlines, niet-nagekomen afspraken, geschonden geheimhoudingsplicht en meer.” Elk van die punten kan leiden tot een geschil en uiteindelijk een aansprakelijkheidsstelling wegens contractbreuk. Belangrijk is daarbij ook dat de communicatie regelmatig tekortschiet. Dat is volgens Yasin voor opdrachtgevers al snel reden tot een aansprakelijkheidsstelling. ”Het komt regelmatig voor dat een ICT-ondernemer alvast aan de opdracht begint, dus uren en kosten maakt, terwijl de details van het contract nog niet definitief zijn.”

‘Er heerst een voedingsbodem voor vergissingen, fouten, gemiste deadlines, niet-nagekomen afspraken, geschonden geheimhoudingsplicht en meer.. ‘

Hij reikt adviseurs hiervoor een herkenbaar voorbeeld aan. “Stel, een ICT’er krijgt een heldere opdracht voor het ontwikkelen, implementeren en installeren van software. Maar er staat niet vermeld wie verantwoordelijk is voor de opleiding van de gebruikers. Als gevolg wordt het pakket wél opgeleverd, maar constateert de opdrachtgever dat vooralsnog niemand ermee kan werken. Hij stelt vervolgens: dit voldoet niet aan de verwachtingen. Dat leidt tot een meningsverschil en uiteindelijk wordt de ICT-leverancier aansprakelijk gesteld vanwege contractbreuk.”

“Ondernemers in de ICT moeten echt alles vastleggen, omdat in die wereld veranderingen onvermijdelijk zijn”, vervolgt Yasin. “Dat is bijna ondoenlijk als het gaat om projecten die maanden duren. Er kan telkens iets in de keten of bij de opdrachtgever veranderen. Wie geen perfect sluitend contract heeft, loopt de kans dat de opdrachtgever iets anders verwacht. Met alle gevolgen van dien.”

Drie adviezen

De rode draad in het interview met Yasin is duidelijk: ICT-ondernemers lopen meerdere risico’s. Hij geeft drie adviezen.
“Ten eerste: kijk of de ondernemer goed is verzekerd. Hiscox-onderzoek schat dat ruim 65 procent van de ICT-bedrijven wél een aansprakelijkheidsverzekering heeft, maar dat minder dan de helft van die verzekeringen ook de beroepsaansprakelijkheid dekt. Kortom, is de ICT’er (a) überhaupt zakelijk verzekerd en is dat (b) de juiste verzekering?”

Ten tweede leidt de aard van de werkzaamheden binnen de ICT volgens Yasin tot risico’s. “ICT’ers moeten eigenlijk bij elke mogelijke opdracht een reality check doen: kan ik de klus aannemen en op tijd opleveren, conform de eisen? Wij begrijpen de commerciële drive van bedrijven, maar ondernemers vertillen zich best vaak aan een opdracht.”

Het derde advies: geruststelling. Ondernemers hoeven zich volgens Yasin niet laten afschrikken door het begrip ‘beroepsaansprakelijkheidsverzekering’. “Het afsluiten ervan gaat gemakkelijk. Een verzekeringsadviseur die met Hiscox samenwerkt, kan cliënten betaalbare beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen op maat bieden. En ICT’ers met een omzet tot 1,5 miljoen euro kunnen zo’n verzekering ook online bij Hiscox afsluiten. Onze voorwaarden zijn toegesneden op de sector. We beseffen bijvoorbeeld dat ICT’ers vaak internationaal actief zijn. Daarom bieden we zonder meerprijs dekking voor de hele EER-zone.”

Dit artikel is gesponsord door Hiscox