Fondsvermogen inzetten voor verduurzaming

NHG roept Den Haag op: “Benut ons”

NHG kijkt vooruit; na de flexibele hypotheek kunnen we ook de voorgestelde garantiestelling voor woningverduurzaming daar niet los van zien. Mogelijkheden en middelen genoeg, die NHG al zo goed mogelijk inzet, geeft voorzitter Carla Muters aan. Aan de politiek om hier nog meer uit te halen. "We kunnen als NHG veel meer betekenen; doe daar wat mee!"

De afgelopen periode waren de ogen geregeld gericht op de dertiende etage van het Utrechtse World Trade Center, de thuishaven van NHG.

De flexibele hypotheek maakte als proefballon al behoorlijk de tongen los. Maar ook de wens van NHG om haar garantieregeling goedkoper te maken en uit te breiden voor leningen van maximaal 25.000 euro voor verduurzaming passeerde niet ongemerkt.

“Kunnen grotere rol spelen”

Inmiddels lopen daarover de gesprekken met Den Haag, erkent NHG-voorzitter Carla Muters desgevraagd. Ze geeft ook aan niet te zijn geschrokken van bepaalde uitspraken, zoals van hoogleraar Peter Boelhouwer die beweerde dat bij NHG ‘het geld tegen de plinten opklotst’. Of van eerder geuite en opnieuw aangehaalde kritiek vanuit Vereniging Eigen Huis dat NHG met haar borgtochtprovisie ‘een verdienmodel’ is geworden voor de overheid.

Muters: “Nee, het is juist goed dat dit wordt gezegd. Waar het om gaat is dat wij als NHG veel mogelijkheden en fondsvermogen hebben en wij dit beter kunnen en willen benutten. Gevraagd werd of de borgtochtprovisie niet omlaag zou kunnen, of dat we niet meer met dat geld kunnen doen. Dat vind ik allebei goede punten. We zijn ook van mening dat we een grotere rol kunnen spelen.”

Inzetten voor vernieuwing

Sterker nog: NHG wil dat Den Haag haar veel meer gáát inzetten voor vernieuwingen, zoals de garantiestelling voor leningen voor woningverduurzaming. “Denk rond dit soort problemen ook aan ons als organisatie en oplossing, in plaats van weer een nieuw fonds op te richten”, roept Muters op.

'Kijk waar we relevant kunnen zijn. Dat doen we zelf natuurlijk ook; in de huidige woningmarkt blijft tegenwoordig vrijwel niemand meer met een restschuld zitten'

Want NHG is tegenwoordig veel meer dan alleen een instelling voor restschuldgarantie. “Benut ons en beschouw ons ook als meer dan waar we historisch voor zijn opgericht. Kijk waar we relevant kunnen zijn. Dat doen we zelf natuurlijk ook; in de huidige woningmarkt blijft tegenwoordig vrijwel niemand meer met een restschuld zitten.”

Den Haag is nodig

Het draait tegenwoordig veel meer om woningbehoud. Maar ook die benadering is te eng, is de NHG-voorzitter van mening. “We denken dat we ook rondom verduurzaming meer kunnen betekenen, door bepaalde risico’s op te vangen. Misschien kan iemand specifieke verduurzamingsmaatregelen zonder financiering niet betalen. Maar als diegene daar met behulp van een laagdrempelige financiering inclusief NHG wél tot in staat is, wordt hij of zij ook nog eens vanaf dag één door ons opgevangen als er problemen ontstaan.”

Maar, zoals gezegd: daar heeft NHG wel ‘Den Haag' voor nodig. Wetgeving voor hypothecaire financiering is op dit moment nog veel strenger dan rond niet-hypothecaire varianten. Zo zijn taxatierapporten en inkomenstoetsen verplicht, ook voor relatief kleine ingrepen zoals dubbel glas of het isoleren van de muren. Wat hypothecaire financiering vaak veel te kostbaar maakt. Zonde, want kiest iemand wél voor deze vorm van financiering, met NHG, dan vangt NHG diegene weer op, mocht het ergens misgaan.

'Er zijn meerdere wegen naar Rome. Nu zijn die nogal lang en complex. De vraag is vooral: zijn er ook kortere wegen?'

Hele hoge drempel

Muters: “Al die verplichtingen zijn natuurlijk met de beste bedoelingen bedacht, maar vormen nu bij kleine leningen een hele hoge drempel. Met eenvoudiger hypothecair financieren inclusief NHG nemen we natuurlijk niet álle drempels weg, maar wordt verduurzamen wel eenvoudiger en goedkoper.”

Met deze laagdrempelige vorm van hypothecaire financiering kunnen hypotheekverstrekkers in ieder geval de boer op. En kan de markt verder haar werk doen, ziet Muters het voor zich.

‘Meerdere wegen naar Rome’

Zonder dat hier hele wetten compleet voor omgegooid moeten worden. Een aanpassing lijkt al voldoende. “Het ideaalbeeld zou bijvoorbeeld zijn dat je de inkomenstoets eenvoudiger of helemaal niet hoeft te doen wanneer het over een verduurzamingslening met NHG gaat. Of dat een taxatierapport niet nodig is tot een lening van 25.000, inclusief NHG, voor rendabele maatregelen.” Zoals voor dubbel glas of isolatie.

Muters resumerend: “Er zijn meerdere wegen naar Rome. Nu zijn die nogal lang en complex. De vraag is vooral: zijn er ook kortere wegen? Gezien het maatschappelijk belang hoop ik dat we deze samen met Den Haag en de markt gaan vinden.” De ontdekkingstocht is in ieder geval afgetrapt.