Kees van Musscher, general manager van Netaspect, leverancier van Certigo Platform

“Slimme verzekeraar gaat van polis- naar datagenerator”

Het wordt tijd om verouderde administratieve verzekeringssystemen uit de jaren negentig te vervangen. Dat stelt Kees van Musscher, general manager van Netaspect. “Je moet wel als je de omslag van polis- naar datagenerator wil maken én het is nu goed mogelijk om die overstap te maken.”

Kees van Musscher, general manager van Netaspect

De bedrijfskolom voor schade-, inkomen- en levensverzekeringen kent vele lagen, stelt Van Musscher. “Er zijn veel soorten verzekeringsproducten en types verzekeringsadministraties. Administratieve software heeft daarom veel functionaliteit nodig voor de hele administratie van een verzekeringsonderneming. Traditionele pakket softwaresystemen, daterend uit de jaren negentig, hebben daarom telkens, in ongeveer dertig jaar, functionaliteiten bijgebouwd. Maar het uitgangspunt van dergelijke software is uitsluitend het opmaken en beheren van een polis. Het uitgangspunt tegenwoordig is om je volledige verzekeringsbusiness op basis van data te voeren. Dat stelt heel andere eisen aan de datakwaliteit. Wie een datagedreven verzekeraar wil worden, ontkomt er dan niet aan - het belangrijkste onderdeel waar alle datavastlegging primair start - te vervangen. 

Datakwaliteit door unieke product configurator

Van Musscher zegt bewust dat verzekeraars er niet aan ontkomen. De verzekeringsadministratie is de producent van de data waarop de bedrijfsvoering is gebaseerd. “De datakwaliteit moet dus uitstekend zijn om bijvoorbeeld het premieniveau van een verzekeringsproduct te beoordelen. Is de premie dekkend voor de schadelast? Ons Certigo Platform heeft een voor de markt unieke product configurator waarin de verzekeringsproductattributen apart van de fysieke datastructuur worden gedefinieerd. Dat heeft als groot voordeel dat op eenvoudige wijze premiebepalende factoren als attribuut in de definitie worden toegevoegd. Bijvoorbeeld het aantal ramen voor een opstal. Elk product- en polisattribuut heeft daarom in Certigo Platform altijd zijn eigen veld en zijn eigen validaties en wordt niet in een verzamelbakje van een vrij veld gepropt. Dit is de basis voor de vereiste datakwaliteit.”

Het is volgens Van Musscher dan ook tijd om de stekker uit zogeheten legacy-systemen zoals ANVA en CCS te trekken. “Die systemen hebben een vast datamodel voor de verzekeringsproducten en kunnen daarom niet omgaan met de dynamiek van nu. Dat is verouderde technologie. Wie echt een datagedreven verzekeraar wil worden, moet over naar verzekeringssoftware die wel hiervoor de basis legt.”

Certigo Platform onderdelen

Data generator Certigo Platform-II

Duurder en duurder

Van Musscher roept verzekeringsondernemingen op hun oude systemen aan de kant te doen. “Het zijn bij wijze van spreken veredelde typemachines, gefocust op slechts het produceren van het polisblad. Ze staan niet open voor aanvullende softwarecomponenten. Daarbij komt dat het duurder en duurder wordt om de overstap te maken. Door de beslissing uit te stellen wordt de innovatie geblokkeerd en kom je steeds vaster te zitten in je verouderde legacy-systeem.” Certigo Platform van Netaspect is een modern cloud platform, beschikbaar als SaaS-dienst op Microsoft Azure. Van Musscher: “We hebben een volledige functionele dekking voor de verzekeringsadministratie van verzekeraars en volmachtbedrijven. Overstappen is nu bovendien eenvoudiger dan ooit. Op basis van de Certigo Platform practiceproducten voor schade-, inkomen en leven personaliseer je je eigen productvarianten.  En nee, dat is geen traditionele implementatie van een aantal jaren. Met onze onboarding heb je binnen een paar maanden al resultaat. Het is stap één in de reis van polis- naar datagenerator.” 

Dit artikel is gesponsord door Netaspect.