Toename ransomware-aanvallen stuwt premies cyberverzekeringen

Wie een cyberverzekering wil afsluiten is steeds meer geld kwijt. Vooral in de eerste helft van dit jaar is sprake van flinke prijsstijgingen. In de tweede helft van 2022 is er kans op lichte stabilisatie. De oorzaak: de enorme toename van het aantal ransomware-aanvallen.

  

Het gevolg hiervan: het acceptatieproces van cyberverzekeraars moet steeds uitvoeriger en is daardoor veel arbeidsintensiever geworden. Aon heeft onderzoek gedaan naar de premiestijgingen van cyberverzekeringen en heeft de bevindingen vastgelegd in het wereldwijde rapport 2022 Errors & Omissions and Cyber Market Review. Hierin analyseert Aon verlies- en prijstrends en structurele veranderingen op het gebied van cyberverzekeringen en beroepsaansprakelijkheid.


Aantal claims verdriedubbeld

Sinds 2018 is het aantal claims op cyberverzekeringen fors gestegen. De stijging wordt veroorzaakt door vele ransomware-aanvallen, die vanaf begin 2019 tot eind 2021 met meer dan verdriedubbelden. Uit het onderzoek blijkt verder dat de gemiddelde duur van bedrijfsonderbreking 22 dagen bedraagt bij een ransomware-incident en dat bedrijfsstilstandsschade de voornaamste schadecomponent is.

Premiestijgingen tot wel 250 procent

Deze ontwikkelingen beïnvloeden het prijsniveau van cyberverzekeringen. In december 2021 was de gemiddelde premiestijging 137,3 procent op jaarbasis. Al werden bedrijven in het zogeheten mid-marktsegment over geheel 2021 zelfs geconfronteerd met premiestijgingen van 250 procent.