René Draaisma en Joost Keizer, asr

Preventief investeren in welzijn

Goed werkgeverschap gaat hand in hand met duurzame inzetbaarheid

ASR Nederland ontleent haar bestaansrecht aan mensen helpen. Vakmanschap, innovatie en duurzaamheid staan centraal en laat dat nou precies zijn waar een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) om draait. Simpelweg verzekeren is al lang niet meer voldoende. Zowel ondernemer als personeel zien steeds meer het holistisch geheel: fijn en productief werken, goed slapen, lekker bewegen in de buitenlucht en verstandig eten.

Preventief investeren in welzijn is zoveel malen beter dan achteraf repareren wat voorkomen had kunnen worden. René Draaisma, commercieel directeur Zorg en Inkomen, en Joost Keizer, specialist Duurzame Inzetbaarheid, bespreken de mijlpalen en de toekomstvisie van inkomensverzekeringen voor ondernemers en de intensieve samenwerking met de adviseurs.

Draaisma is 25 jaar in dienst van a.s.r. en werkt nu een jaar in zijn huidige functie. De missie van a.s.r. inkomen is: Iedereen inzetbaar en verzekerd. "Al 60 jaar zijn we pioniers in de AOV”,  vertelt Draaisma. “Vakmanschap, innovatie en duurzaamheid staan centraal in onze aanpak en dat realiseren we door een hechte samenwerking met onze adviseurs."

Deze collaboratie vormt de kern van het succes van a.s.r. en de drijvende kracht achter hun decennialange marktleiderschap. De focus van het inkomensbedrijf ligt niet op het verzekeren van risico’s, maar op het helpen van ondernemers om 'inzetbaar en verzekerd te blijven'. Keizer, die twintig jaar samenwerkt met Draaisma, onderstreept: "Het gaat niet alleen om het verzekeren; het gaat erom dat we ervoor zorgen dat onze ondernemers zelfstandig kunnen blijven. Dat is wat we bedoelen met duurzame inzetbaarheid."

Keizer, die zich bezighoudt met de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van duurzame inzetbaarheid, zoals a.s.r. Vitality en eMood, spreekt over de evolutie van het dienstenaanbod en het belang van toegevoegde waarde: “Onze adviseurs voegen in samenwerking met ons significante klantwaarde toe op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ons curatieve stelsel staat stevig. Als er iemand uitvalt, is de arbo-arts en de medisch specialist in no-time op de hoogte. Maar als werkgever is het niet langer voldoende om je te focussen op die 5 procent van je medewerkers die ziek is. De overige 95 procent van je personeelsbestand is niet ziek en heeft een goede werkgever nodig om gezond en inzetbaar te blijven. Al is het maar om talent aan te trekken in deze krappe arbeidsmarkt."
 

‘Personeel dat niet ziek is, heeft een goede werkgever nodig om gezond en inzetbaar te blijven’

Keizer maakte een interessante vergelijking om het belang van aanvullende diensten te illustreren: "Kijk naar de tankstations; vroeger waren het gewoon punten waar je brandstof kon tanken. Nu is het ondenkbaar om er geen extra diensten, zoals een Starbucks en een shop aan te treffen. Dit is precies wat wij ook doen; we bieden meer dan alleen verzekeringen." Draaisma vult zijn collega feilloos aan over de verschuiving binnen de branche: "Vroeger ging het voornamelijk over verzuim. Nu richten we ons op het voorkomen daarvan en op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Het is een kwestie van bedrijfseconomisch verstandig handelen, maar ook van levensgeluk. Onderzoek heeft ruimschoots bewezen dat het zelf verdienen van je geld, en daarmee niet afhankelijk zijn van anderen, bijdraagt aan het levensgeluk."

Op het gebied van digitale innovaties binnen a.s.r. noemt Draaisma de introductie van de Appstentie Manager app ‘een gamechanger voor ondernemers’: “Ziektemeldingen voer je als werkgever nu direct vanaf je parkeerterrein via een smartphone door, je hoeft hiervoor dus niet meer achter je computer te gaan zitten. Vervolgens krijg je pushberichten om je te herinneren aan bepaalde taken. Het is een perfect voorbeeld van hoe we het leven van de ondernemer makkelijker maken: minder rompslomp, meer tijd voor de zaak".

Keizer benadrukt hoe digitale diensten de relatie met klanten versterken: "Digitalisering maakt ons werk efficiënter en onze diensten toegankelijker. Het helpt ons om relevanter te blijven voor onze klanten en de afstand die technologie soms creëert te overbruggen." Draaisma blikt vooruit op de toekomst: "We staan pas aan het begin van de ontwikkeling rondom onze diensten. Samen met onze adviseurs en relaties zullen we blijven innoveren en optimaliseren. Het is een continu proces dat ons helpt om onze klanten de beste ondersteuning te bieden."

Het tweetal hebben een gedeelde boodschap van hoop en vertrouwen in de toekomst: "In samenwerking met onze adviseurs bieden we niet alleen verzekeringsoplossingen; we zorgen voor een veilig vangnet voor werkgevers en werknemers en ondersteunen de duurzame inzetbaarheid van ondernemers. Dit is de manier waarop we willen groeien en waarde toevoegen aan de maatschappij."

Dit artikel is gesponsord door ASR Nederland.