Jeroen Zaalberg van Zelst en Guido Al (NN):

‘Klimaat acceptatieteam goed gewaardeerd door adviseurs’

Plantje - duurzaam

Op weg naar een duurzame samenleving besteedt Nationale-Nederlanden steeds meer aandacht aan de verzekerbaarheid van duurzaamheidsrisico’s. Het Klimaat acceptatieteam speelt daarbij een belangrijke rol. Dit team onderzoekt de verzekeringsmogelijkheden van duurzaamheidsrisico’s, waarvoor de verzekeraar voorheen regelmatig geen oplossingen kon bieden.

“Als verzekeraar wil Nationale-Nederlanden een maatschappelijke rol spelen bij het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken”, vertelt Jeroen Zaalberg van Zelst, coördinator van het Klimaat acceptatieteam. ‘Zo kunnen onze zakelijke klanten door klimaatverandering en de noodzaak tot verduurzaming worden geconfronteerd met nieuwe vraagstukken of verzekeringsbehoeften. Op basis van onze acceptatiecriteria hebben we daar nog niet altijd een antwoord op. Maar we juichen duurzame initiatieven toe en willen ons steentje bijdragen door naar de verzekerbaarheid hiervan te kijken. Bovendien willen we klanten de zekerheid bieden dat zij hun onderneming kunnen voortzetten.

Sparren over duurzaamheidsrisico’s

Volgens Guido Al, teammanager Zekerheid op Maat Brand, krijgt Nationale-Nederlanden steeds meer van dit soort risico’s aangeboden. ”We geloven in de noodzaak van een duurzame samenleving. Duurzaamheid verankeren we dan ook steeds meer in onze producten en diensten en in onze eigen bedrijfsvoering. Dat betekent dat we ook de mogelijkheid willen bieden om duurzaamheidsrisico’s te verzekeren. Daarom hebben we eind 2022 het Klimaat acceptatieteam opgericht, dat de verzekeringsmogelijkheden van duurzaamheidsrisico’s onderzoekt. Het team bestaat uit specialisten van verschillende disciplines en met kennis van specifieke branches, zoals productmanagers en technisch risicodeskundigen.”

Guido Al
Guido Al: “Duurzaamheid verankeren we dan ook steeds meer in onze producten en diensten en in onze eigen bedrijfsvoering.”

Urgentie

De vraag naar duurzame verzekeringsoplossingen is urgent. ”Onze klanten investeren bijvoorbeeld in de verduurzaming van hun eigen bedrijfsvoering”, vertelt Guido. ‘Denk aan zonnepanelen, energieopslagsystemen of klimaatneutrale bouwconstructies. We ervaren in de praktijk dat onze acceptatiecriteria niet altijd uitkomst bieden. Het Klimaat acceptatieteam helpt dan bij de beoordeling van een duurzaamheidsrisico.

Brede benadering

Het Klimaat acceptatieteam heeft misschien niet meteen op alle vragen een antwoord. Jeroen: ”We beoordelen de verzekerbaarheid van duurzaamheidsrisico’s vanuit alle disciplines en over alle producten en branches heen. Want nieuwe technologieën raken vaak meerdere traditionele schadebranches en -producten. Juist door vraagstukken breed te benaderen, werken we als bedrijf aan ons lerende vermogen. ”

Startups

Ook naar de toekomst toe wil Nationale-Nederlanden kennis opbouwen. ”Als startups ons specifieke duurzaamheidsrisico’s ter verzekering aanbieden, kijken we niet alleen hoe we zo’n bedrijf in de opstartfase van dienst kunnen zijn, maar ook later, als het bedrijf gaat opschalen”, legt Jeroen uit.

Learning by doing

Tegelijk kiest het Klimaat acceptatieteam volgens Guido voor een pragmatische aanpak. ”We gaan gewoon van start. Al doende leren we. Want als we nu niets doen, staan we over drie jaar waar we nu staan. Daarbij maak ik wel een voorbehoud. Want we kunnen niet alles verzekeren. Soms zijn er simpelweg grenzen aan onze verzekeringsmogelijkheden. Die grenzen blijven we wel continu met elkaar verkennen. Daarbij staat voorop dat we risico’s verantwoord en toekomstbestendig kunnen verzekeren.”

Jeroen Zaalberg van Zelst
Jeroen Zaalberg van Zelst: “Soms komen er vragen binnen die om nader onderzoek vragen, bijvoorbeeld door onze eigen technisch risicodeskundigen. En als we de kennis niet in huis hebben, dan halen we die naar binnen.”

Nader onderzoek

Adviseurs en volmachten kunnen een duurzaamheidsvraagstuk bij hun accountmanager aanmelden. Jeroen: ”De casus wordt vervolgens doorgestuurd naar het Klimaat acceptatieteam. Soms komen er vragen binnen die om nader onderzoek vragen, bijvoorbeeld door onze eigen technisch risicodeskundigen. En als we de kennis niet in huis hebben, dan halen we die naar binnen.”

Bedrijfscontinuïteit

Vervolgens neemt het team een standpunt in. Guido: ”We gaan verzekeren, stellen aanvullende vragen, verlangen meer preventieve maatregelen of inspecteren het risico ter plekke. Soms concluderen we dat het risico te groot of te ongewis is. We leggen dan goed uit waarom we dit risico niet verzekeren. Uitgangspunt is echter dat we alle aandacht en energie in de casus steken om te proberen het risico verzekerbaar te maken. Want alleen zo helpen wij de klant met de verduurzaming van zijn onderneming en dus met zijn bedrijfscontinuïteit.”

Kennis opbouwen en delen

Het Klimaat acceptatieteam heeft nog een belangrijk doel. Jeroen: ”We willen zoveel mogelijk leren van de aangeboden duurzaamheidsrisico’s. Want door met ons team kennis op te bouwen, kunnen we onze maatschappelijke rol op het gebied van duurzaamheid blijven spelen en ook andere klanten met vergelijkbare vraagstukken straks helpen. Bovendien delen we onze kennis met onze adviseurs en volmachten. Zo zijn we in een aantal Samen Deskundig sessies hierover met hen in gesprek gegaan. We hebben uitgelegd wat onze ambities zijn en gevraagd hoe zij hun rol daarin zien. Deze dialoog is nuttig en zetten we voort. Want zowel wij als verzekeraar als onze adviseurs en volmachten zijn soms nog zoekende hierin. Maar als we belangrijke initiatieven samen oppakken, ontstaat er iets moois.”

Dit artikel is gesponsord door Nationale-Nederlanden.