Duurzaamheid belangrijk voor de professional als die er zelf maar geen last van heeft Duurzame wereld


De verzekeringssector hecht veel waarde aan duurzaamheid. Echter, wanneer professionals persoonlijk nadeel ondervinden van duurzaamheid, dan is het onderwerp opeens niet meer zo populair. Dat blijkt uit het onderzoek dat Miles Research in opdracht van AM heeft uitgevoerd.

Aandacht voor duurzaamheid in de verzekeringssector kan bij de verzekeraars zelf beginnen. Ruim drie kwart van de respondenten meent dat verzekeraars hun eigen panden duurzaam moeten maken. Daarnaast is ook driekwart van mening dat schade duurzaam hersteld moet worden. Verzekeringspremies moeten bovendien duurzaam belegd worden, vindt 70 procent van de respondenten.

Thermostaat hoeft geen graadje lager

Aanpassingen waardoor werknemers van verzekeraars zelf meer ‘geraakt’ worden, kunnen op minder bijval rekenen. Zo vindt ruim de helft dat werknemers gestimuleerd moeten worden om met de fiets of het openbaar vervoer naar kantoor te komen (55%) of dat het wagenpark volledig elektrisch moet worden (51%). Minder dan de helft (45%) is van mening dat de thermostaat in het eigen pand lager gezet moet worden.

Zonnepanelen

 

Weinig druk van klanten

De verzekeringssector ervaart vanuit klanten klanten (nog) weinig druk als het om duurzaamheid gaat. Respondenten die werkzaam zijn bij een bank of verzekeraar vinden het belangrijker dan het intermediair dat aandacht wordt besteed aan duurzaamheid: 4,34, respectievelijk 3,97 op een schaal van 5. Ook voelen tussenpersonen minder druk als het gaat om het bieden van duurzame oplossingen (2,94 respectievelijk 2,47). Verzekeraars zijn de mening toegedaan dat het intermediair te weinig aandacht besteedt aan duurzaamheid; verzekeraars besteden daar volgens het intermediair juist te veel aandacht aan.

Lightbulb