AMtalent over duurzaamheid: vaak draait het toch om de euro's

Duurzaamheid: een woord dat zo verbasterd is dat er tijdens het rondetafelgesprek AMtalent even discussie ontstond over wat nu precies besproken ging worden. Maar dat het thema om aandacht vraagt, staat volgens de jonge professionals vast. Hoe creëer je draagvlak, ga je om met onverzekerbaarheid en hoe zorg je dat je zelf duurzamer werkt? Zeven talenten kwamen samen bij Aon in Rotterdam en gingen met elkaar in gesprek.

“Duurzaamheid is zo’n verbasterd woord dat het moeilijk is om het gesprek niet langs elkaar te voeren”, begint Romy Vooijs, teamleider en campagnemanager bij Monuta. Toch is ze ervan overtuigd dat er iets aan gedaan moet worden. “Als je het vervelend vindt om met je fiets naar werk te gaan, balen, maar het zal misschien moeten op een gegeven moment.”

In de functie van Merel Mulder, consultant Corporate Social Responsibility bij Aon Nederland, draait het onder meer om duurzaamheid. Ze is met de studie Global Business & Sustainability bezig en herkent het gevoel van Vooijs bij het begrip duurzaamheid. “We hebben eerst vier weken les gehad over wat duurzaamheid nu precies is.”

Focus ligt vaak op klimaat

Het is volgens Mulder nog vaak onduidelijk voor zowel bedrijven als onderzoekers. “Veel mensen denken snel aan klimaat.” Ze oppert daarom om vaker de term ESG (Environmental, Social en Governance) te gebruiken. Daar vallen onder meer ethisch handelen, diversiteit en inclusie en arbeidsvoorwaarden onder. Met ESG kun je duidelijker zijn in waar je de communicatie aan ophangt, vindt Mulder. “Dienstverleners focussen zich nu vaak op klimaat. Het is een hot topic is en het is makkelijker meetbaar, bijvoorbeeld aan de hand van co2-uitstoot. Bij diversiteit en inclusie is dat moeilijker.”

‘We hebben eerst vier weken les gehad over wat duurzaamheid nu precies is’

‘Meetbaarheid’ van diversiteit en inclusie blijkt om diverse redenen lastig. Vooijs: “Het hoeft niet altijd te betekenen dat als je de nummers aantikt dat het meteen goed is. Er kan ook een verschil in bedrijfscultuur zijn waardoor mensen zich niet geroepen voelen om zich te uiten of (psychologische) veiligheid te voelen.” Ze vindt het dan ook belangrijk om niet alleen hokjes aan te vinken, maar om ook echt in gesprek te gaan met mensen.

Geen window dressing

Andere talenten vallen haar bij. Nelleke Smits, data scientist bij ASR: “Het moet niet alleen van bovenaf gezegd worden, maar ook op de vloer beleefd worden.” Ook productmanager bij Nationale-Nederlanden, Dylan van Heyn, vindt dat het niet alleen bij branding moet blijven. “Geen window dressing”, merkt Pieter van der Veen, productmanager bij TVM, op.

Wesley Mol, zakelijk adviseur bij Boidin Terneuzen, ervaart echter wel dat meetbaarheid belangrijk is om draagvlak te creëren. “Als het nog niet heel erg leeft, maar je kunt wel resultaat overleggen, dan gaan mensen er vaak wel sneller actief mee aan de slag.”

Vervangen versus herstellen

Michael Watson is actuaris bij Rhion en vertelt dat het bedrijf bezig is met de focus op herstel bij schade in plaats van vervanging. Hij merkt hierbij dat bijvoorbeeld garages toch liever vervangen dan herstellen, omdat vervangen ook verzekerd is en ze daar meer geld mee verdienen. Het is volgens hem dan ook van belang dat de partijen waarmee je samenwerkt meegaan in de verduurzaming. Van der Veen: “Aan het einde van de dag draait het bij de meeste bedrijven nog steeds om de euro’s; daardoor zijn dat soort zaken vaak lastig om door te voeren.”

‘We zien dat veel klanten toch het liefst een nieuwe keuken willen, terwijl spot repair sneller en duurzamer is’

De jonge professionals zien dat niet alleen partners in de keten, maar ook klanten vaak nog vervanging boven reparatie verkiezen. Dylan Heyn vertelt dat NN een herstelnetwerk heeft waarin leveranciers kijken naar spot repair bij bijvoorbeeld brand in de keuken. “We zien dat veel klanten toch het liefst een nieuwe keuken willen, terwijl spot repair sneller en meer duurzaam is. Als verzekeraar ben je er om ze schadeloos te stellen.”

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op AMweb.