Hellen Taylor Parkins

Oproep Helen Taylor Parkins (RPA) aan Kamer:

behoud leeftijdsafhankelijke premie

De nieuwe Wet toekomst pensioenen heeft volgens voorzitter Helen Taylor Parkins van het Register Pensioenadviseur (RPA) een ongewenst effect op de pensioenregelingen die niet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds. Ze doet daarom een oproep aan de Tweede Kamer om de leeftijdsafhankelijke premie te behouden.

“Een verzekerde regeling is totaal anders dan een regeling bij een pensioenfonds. Door de voorgestelde oplossing voor een probleem dat bestaat bij de pensioenfondsen worden grote problemen gecreëerd bij de verzekerde regelingen”, zegt ze. Deze problemen kunnen worden voorkomen door regelingen met leeftijdsafhankelijke premies voor zowel huidige als nieuwe werknemers te blijven faciliteren.”

Het pensioenakkoord in 2019

In 2019 werd het pensioenakkoord gesloten. Eén van de belangrijkste punten is dat er voor iedereen een gelijke premie en leeftijdsafhankelijke opbouw komt. Ouderen bouwen daardoor minder op dan jongeren, wat gevolgen heeft voor alle pensioenregelingen. Kabinet en sociale partners willen compensatie voor deelnemers die anders onevenredig worden benadeeld.

“Deze nieuwe pensioenregels zijn gemaakt om problemen op te lossen bij de pensioenfondsen”, stelt Taylor Parkins. “Het pensioen bij fondsen is niet gegarandeerd, maar voorwaardelijk toegezegd. Belangrijk is de dekkingsgraad; die wordt berekend aan de hand van een rekenrente die is afgeleid van marktrentes. Hoe lager die rente is, hoe meer geld pensioenfondsen in kas moeten hebben.”

Te lage dekkingsgraden

“Daarmee kwamen pensioenfondsen is een rare situatie terecht”, vervolgt Taylor Parkins. “Die lage rente zorgt ervoor dat pensioenfondsen in te lage dekkingsgraden verkeerden en in veel gevallen herstelplannen moesten maken. Terwijl ze de afgelopen jaren volle kassen en hoge rendementen boekten. De discussie ging vervolgens over wat pensioenfondsen moesten doen: de premies verhogen of afstempelen."

Premie leidend in nieuw stelsel

De nieuwe Wet toekomst pensioenen moet die situatie voorkomen. “In het nieuwe stelsel is de premie leidend en wordt de premie voor alle leeftijdsgroepen gelijk. Daarnaast wordt afgestapt van een collectieve pensioenpot.”

De wetgever laat met de nieuwe pensioenwet ook de solidariteit in de pensioenen los. Taylor Parkins: “Voor mensen die rond de veertig of vijftig jaar oud zijn, betekent dit dat ze jarenlang te veel hebben betaald en niet profiteren van de omslag naar minder betalen. Voor deze groep is compensatie nodig. De gedachte is dat pensioenfondsen dit voor deze groepen kunnen oplossen vanuit hun buffer.” Echter, bij verzekerde regelingen ligt dit echter totaal anders, constateert Taylor Parkins. “Verzekerde regelingen hebben al individuele potjes en kennen geen doorsneepremie. Per regeling en per werkgever zullen de gevolgen van de nieuwe pensioenwet bekeken moeten worden. De compensaties zullen door de werkgever opgehoest moeten worden.”

Verzekerde regelingen waren al goed

Kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders willen per 1 januari 2027 de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel maken. Daarbij moeten ook de pensioenregelingen bij verzekeraars en PPI’s over naar de nieuwe regels. Daar wringt het, constateert Taylor Parkins.

Lees het volledige artikel op AMweb