Column

Te veel koudwatervrees voor het nieuwe pensioensysteem

De definitieve keuze voor het nieuwe pensioensysteem nadert, willen we 2023 nog halen. Van alle kanten lees ik stukken - en soms ook wel goede argumenten - om het niet in te voeren. We hebben toch het beste pensioensysteem en waarom moeten we überhaupt veranderen.

Zo gaat het vaak als het uur U nadert: koudwatervrees voor het nieuwe. Maar er is geen weg terug en dat hoeft ook niet. Het nieuwe systeem appelleert veel meer aan de ‘persoonlijke’ arbeidscultuur en maatschappij en komt tegemoet aan hét grootste discussiepunt: de rekenrente.

Uit de ontwikkelingen dit jaar blijkt weer dat rente en rendement redelijk communicerende vaten zijn. Ofwel, als de rente stijgt, dalen de koersen en vice versa. Door deze aan elkaar te koppelen krijgen we een realistischer kader dan de dekkingsgraad op basis van een lage marktrente, terwijl de beurzen het goed deden.

‘Maar iedereen - de gepensioneerden voorop - wil én zekerheid én voorsorteren op toekomstig rendement. Dat kan niet

Dat dit nieuwe systeem wellicht meer onzekerheden betekent dan het huidige systeem is een feit. Maar iedereen – de gepensioneerden voorop – wil én zekerheid én voorsorteren op toekomstig rendement. Dat kan niet. Daarom een nieuw systeem, waarbij voorsorteren gepaard gaat met ‘afrekenen’ als het tegenvalt (dat overigens in 10 jaar gemiddeld).

Daarnaast de eenvoudige flatratepremie, dezelfde hoogte voor lijfrente (zzp’ers), de lumpsum en de standaardisering van het partnerpensioen. Dat na invoering er nog volop doorontwikkeld moet worden om tot een echt goed en persoonlijk pensioenstelsel, met veel meer eigen keuzes te komen, laat onverlet dat we deze stap nu moeten maken.

Meer colums van Theo Gommer lezen? Ga naar AMweb

Theo Gommer

Theo Gommer is pensioenadvocaat en managing partner bij &Gommer Pensions Group