Caroline, teamleider Claims AOV bij Klaverblad:

‘Wij kijken naar de vraag achter de vraag’

Wanneer er iets met je gezondheid aan de hand is, dan kun je er eigenlijk niets bij hebben. Het is dan fijn om te weten dat er een team van deskundigen voor je in de startblokken staat om je te ontzorgen. Caroline van Hoeven vertelt hoe haar Claims AOV team zelfstandigen helpt wanneer zij te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid.

Als we Caroline, al bijna 20 jaar werkzaam bij Klaverblad, vragen waar ze het meest trots op is binnen haar team, dan heeft ze haar antwoord snel paraat. “Iedereen heeft één heel duidelijk doel voor ogen: mensen écht helpen. Dat voel je in alles. Bij ieder contact wordt het belang van onze klanten vooropgesteld. We realiseren ons maar al te goed dat problemen met gezondheid en arbeidsongeschiktheid een ondernemer hard kunnen raken. Dat is het punt waar wij in beeld komen en voor iemand het verschil kunnen maken.”

Team vol deskundigen

In het team Claims AOV, wat vandaag de dag inclusief Caroline zelf uit 15 mensen bestaat, zijn er verschillende specialismes aanwezig. Zo zijn er claimbehandelaars met een coachings- of juridische achtergrond en ook twee arbeidsdeskundigen. De claimbehandelaars werken nauw samen met onze eigen medisch adviseurs. Wanneer een zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt raakt krijgt hij of zij een vast contactpersoon toegewezen. “We werken met dossiers op naam en kijken echt per individu naar wat iemand nodig heeft. Persoonlijk contact is daarbij enorm belangrijk. Een contactpersoon is daarom ook rechtstreeks bereikbaar. Doordat je als ondernemer één vast aanspreekpunt hebt ontstaat er een vertrouwensband. Het gevoel van er echt voor iemand zijn wordt dan ook heel tastbaar. Vooral als het om arbeidsongeschiktheid gaat, wil je je gezien en gehoord voelen.” 

Kijken waar de echte zorg zit

De kracht van het team Claims AOV is dat er écht met de klant wordt meegedacht: “Ons uitgangspunt is altijd: wat is er nodig om deze ondernemer te helpen? Dat kan een uitkering zijn, maar soms is er ook juist heel andere hulp nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van een omscholingstraject. Het is aan ons om te kijken naar de vraag achter de vraag. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een ondernemer zich meldt met rugklachten, maar dat die rugklachten geen fysieke oorzaak hebben maar juist door stress komen. Als iemand bijvoorbeeld een gebroken arm heeft, dan is het duidelijk dat diegene het meeste baat heeft bij een uitkering. Maar niet in alle gevallen is (alleen) geld de beste oplossing. Bij mentale klachten kan bijvoorbeeld een coachingstraject uitkomst bieden. Als er zorgen zijn binnen de onderneming kan een bedrijfskundig adviseur daarentegen helpen. Voor ons is het dus belangrijk om de juiste vragen te stellen zodat het echte zorgpunt boven tafel komt en we hierin ondersteuning kunnen bieden.”   

Samen arbeidsongeschiktheid voorkomen

Wat misschien wel net zo belangrijk is als we het hebben over arbeidsongeschiktheid, is preventie. “Vaak denken mensen dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen is voor wanneer iemand uitvalt door arbeidsongeschiktheid. Maar juist ook daarvóór kunnen we al iets voor een ondernemer betekenen. Dat is iets waar we ook echt op inzetten: preventie. We werken daarin met eigen specialisten en externe bedrijven die hulp en begeleiding kunnen bieden. Ook de assurantieadviseur vervult hier een belangrijke rol in. In het persoonlijke contact dat een adviseur met een klant heeft merkt hij of zij misschien al op dat er bepaalde situaties spelen en kan een klant dan wijzen op de preventiemogelijkheden die wij bieden.”

‘Vaak denken mensen dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen is voor wanneer iemand uitvalt door arbeidsongeschiktheid’

Preventiemogelijkheden variëren van mentale ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van coaching, tot hele praktische hulp: “Je kunt dan denken aan (een bijdrage voor) orthopedische schoenen bij een ondernemer die niet meer op ongelijk terrein kan lopen. Of een aangepaste stoel voor een agrariër die niet meer op zijn tractor kan rijden.” Een ander voorbeeld van preventieve hulp is hoe we onlangs een ondernemer met een arbeidsongeschiktheidsverzekering hielpen die zich bij ons meldde: “Zijn kind moest vanwege ziekte in het buitenland behandeld worden. Door complicaties duurde dit langer dan verwacht. Om hem enigszins te ontzorgen hebben we de klant tijdelijk een uitkering gegeven. Ondanks dat dit in feite niet onder de dekking van de polis valt, konden we hem daarmee wel wat lucht geven in een moeilijke periode. Misschien dat we hierdoor uitval met mentale klachten hebben kunnen voorkomen.”

Achterhalen waar de behoefte ligt

Ook voor volgend jaar staat preventie hoog op de agenda. “We willen nog meer gaan kijken hoe we onze dienstverlening aan kunnen laten sluiten op de wensen van onze klant. Bijvoorbeeld door het organiseren van productpanels en klantpanels rondom AOV. Dat kunnen gesprekken met adviseurs zijn, maar ook met ondernemers. Als meest menselijke verzekeraar vinden we het belangrijk om actief met elkaar in gesprek te blijven. Zo kunnen we goed achterhalen waar de behoefte ligt en verzekerden zo goed mogelijk ondersteunen in een moeilijke periode.”

Dit artikel is gesponsord door Klaverblad Verzekeringen.