Portefeuillemakelaars over 2023:

‘Buitenlandse broker interessant alternatief’

De consolidatie in het intermediair is in een nieuwe fase terechtgekomen. Verzekeraars konden niet langer toekijken hoe grote tussenpersonen alsmaar groter werden. Daarnaast bestaat het risico voor verzekeraars dat de grote spelers in het intermediair direct zaken gaan doen met herverzekeraars. Edwin Bosma en Jorg Quapp van BHB Dullemond en portefeuillemakelaar Cisco Barão laten hun licht hierop schijnen.

“Door de oorlog in Oekraïne zijn zaken in veel branches aan het kantelen, met een onzekere economie en stijgende rente tot gevolg. In het voorjaar heeft dat ertoe geleid dat de overnames even tot stilstand kwamen, vooral door de tien grote spelers met private equity”, begint Barão. Bosma en Quapp herkennen het beeld dat een aantal grote spelers op de rem trappen als het om overnames gaat.

Zowel Alpina Group als Heinenoord liet dit jaar weten voor een iets andere strategie te kiezen. Dat betekent echter niet dat de overnamemarkt is afgekoeld, stelde ook de overnamemonitor van BHB Dullemond. Net als IG&H dat constateerde dat de consolidatiegolf in 2023 nog aanhoudt. Volgens Barão zit er nog veel geld in de fondsen die overnames doen. Quapp beaamt dat er ondanks de opgelopen rente nog steeds geld beschikbaar is.

Cisco Barão

Cisco Barão

Jorg Quapp

Jorg Quapp

Edwin Bosma

Edwin Bosma

Direct naar de herverzekeraar

Een andere ontwikkeling die BHB Dullemond signaleert zijn de free flying birds in de top 10 grootste intermediairbedrijven. “Je ziet dat een aantal partijen meer dan 100 miljoen euro omzet behalen. Daarmee genereer je ongeveer een half miljard premie en begin je een beetje marktaandeel te krijgen”, vertelt Bosma. “Als die intermediairs niet in handen zijn van een verzekeraar kunnen ze overal inkopen.”

Deze intermediairs zouden in principe direct zaken kunnen doen met herverzekeraars of buitenlandse risicodragers, waarmee volgens Quapp aantrekkelijkere marges zijn te realiseren. Barão ziet de ontwikkeling ook en heeft het vermoeden dat herverzekeraars daar voor openstaan.

Bedreiging voor Nederlandse verzekeraars

Bosma: “De puur Nederlandse verzekeraars gaan zich volgend jaar achter de oren krabben wat betreft hun strategie. Sommigen zijn zelfs verrast door de transactie rondom Aegon. Dat zet wel zaken in gang. Reken maar dat alle verzekeraars druk zijn met hoe ze relevant kunnen blijven.”

Naast de steeds groter wordende tussenpersonen, vormen ook buitenlandse toetreders een risico voor Nederlandse verzekeraars. Barão ziet dat veel nieuwe spelers uit met name Engeland en Amerika nog geld te besteden hebben. Quapp noemt de buitenlandse toetreders een nieuw type consolidator, waarvoor het volgens hem nu moeilijk is om nog een consolidatieplatform te vinden. “Maar er zijn er verschillende druk op zoek.”

Het eindspel

De hamvraag is wie uiteindelijk de grootste partijen gaan overnemen. BHB Dullemond denkt vooral aan verzekeraars, nog groter buitenlands private equity of grote buitenlandse brokers. Barão zoekt het in een andere hoek. “Je zou kunnen denken aan een partij als Google, die niet geïnteresseerd is in de polissen, maar in de data.” Wie het gaat doen is nog de vraag, maar dat het gaat gebeuren, lijkt volgens de makelaars een gegeven.

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op AMweb